OLWEUS

 

 

  Apie OLWEUS              Mūsų veikla

2012/2013 m.m. mokykloje vykdoma pernai pradėta Olweus patyčių prevencijos programa. Mūsų siekis, kad programoje deklaruojamos vertybės – empatija, saugumas, pagalba, supratimas, pagarba – taptų kiekvieno mokyklos bendruomenės nario vertybinėmis nuostatomis.

 

OLWEUS programos apibūdinimas:

 

Olweus paryčių prevencijos programos (OPPP) tikslai:

OPPP yra taikoma mokyklos, klasės ir individualiu lygmenimis, joje siekiama įtraukti tėvus ir bendruomenę, sulaukti iš jų paramos. Už programos pristatymą ir įgyvendinimą pirmiausia yra atsakingi mokyklos administracija, mokytojai ir kiti mokyklos darbuotojai. Siekiama, kad jie imtųsi priemonių mokinių tarpusavio santykiams gerinti, kurti saugesnę atmosferą mokykloje.

OPPP lygmenys:

Klasės lygmens komponentai:

Individualaus lygmens komponentai:

Koordinacinis komitetas


Nijolė Žemčiugovienė (direktorė), Rimutė Rimšienė (mokytoja), Violeta Skinderienė (mokytoja), Virginija Kubickienė (mokytoja), Vytautas Sičiūnas (mokytojas), Adolfas Navickas (mokytojas), Česė Ilgevičienė (valytoja), Valdas Cesiulis (darbininkas), Danutė Mateikienė (sekretorė), Danguolė Latvienė (mama), Dalia Žičkienė (mama), Silvija Kirkytė (3 klasės mokinė), Edita Skinderytė (9 klasės mokinė)
 

MSG1 grupės užsiėmimų grafikas. Užsiėmimai vyks 14.30 val.

 

Nijolė, Vida, Adolfas, Violeta, Rimutė R., Irena, Lina D., Edita, Zofija, Melanija, Valdas, Alfonsas, Kęstas, Audronė.

 

Rugsėjo 6 d.

 

 

Rugsėjo 20 d.

 

 

Spalio 11 d.

 

Spalio 25 d.

 

Lapkričio 8 d.

 

Lapkričio 22 d.

 

 

Gruodžio 6 d.

 

Gruodžio 20 d.

 

 

 

MSG2 grupės užsiėmimų grafikas. Užsiėmimai vyks 14.30 val.

 

Alma, Virginija, Rima D., Vytautas, Lina P., Ona, Nastutė, Danutė, Česė, Lina V., Rolandas, Rima V., Petras, Gertrūda.

 

 

 

Rugsėjo 5 d.

 

 

Rugsėjo 19 d.

 

 

Spalio 10 d.

 

Spalio 24 d.

 

Lapkričio 7 d.

 

Lapkričio 21 d.

 

 

Gruodžio 5 d.

 

Gruodžio 19 d.